Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:40:52+01:00
Zadanie 1.
1 mol = 1dm³
0,2dm³ = x moli = 0,2 mola

Cm= 0,2 ÷ 1
Cm= 0,2 mol/dm³

Odpowieź: stężenie molowe roztworu to 0,2 mol/dm³


Zadanie 2.
roz. I- 10g x 96% = 9,6g
roz. II- 190g x 10% = 19g

Cp= 9,6 + 19 ÷ 200 x 100% = 14,3%

Odpowiedź: stężenie procentowe roztworu to 14,3%


Zadanie 3.
0,1 → 0,3
\ /
0,2
/ \
0,5 → 0,1

0,5 ÷ 0,4 x 0,3 = 0,375 dm³ roztworu 0,1mol
0,5 ÷ 0,4 x 0,1 = 0,125 dm³ roztworu 0,5mol

Odpowiedź: aby otrzymać roztwór 0,2 molowy należy dodać do siebie 0,375 1dm³ roztworu 0,1mol i 0,125 1dm³ roztworu 0,5mol


Zadanie 4.

Cm= 2 ÷ 0,6= 3,33 mol/1dm³

Odpowiedź: stężenie molowe roztworu to 3,33 mol/1dm³


Zadanie 5.

1 mol NH4Cl - 53,3g
10,05 g - x moli NH4Cl = 0,188 mola

Cm= 0,188 ÷ 0,5 = 0,376 moli/1dm³

Odpowiedź: stężenie molowe roztworu to 0,376 moli/1dm³.