Hej :* Pliska pomóżcie mi z tym...
Dam najjj.... :)


Zadanie 1. Przedstaw wyrażenia w najprostrzej postaci i oblicz ich wartości liczbowe.

a) 2x(7-3y) + 4y ( 2x-3) - (x-y) = dla x=1/2 i y = 4
b) 2 (3x-2y+1) -2 (x-3y+2)= dla x= 0,25 i y=0,5
c)(-2)razy (3x kwadrat+ 1,5x-1) + (-1,5) razy (2x kwadrat - 4x+2)= dla x=-1


Zadanie 2. Wykonaj mnożenia i zreduguj wyrazy podobne :

a) 4(x+1) +3 (x-1) - 2 (2x-1/2) =
b) 2(x kwadrat + 2x+1) - 3 (x kwadrat - 5x + 1) =
c) 3x(x-1) -2 ( x kwadrat + x+2)=
d) 5y (x+3) - 3 (xy+y ) - 2xy =


Z góry dzięki :**

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:25:40+01:00
A) 2x(7-3y) + 4y ( 2x-3) - (x-y) = dla x=1/2 i y = 4
21x-6xy+8xy-12y-x+y=20x-11y+2xy=20*½-11*4+2*½*4=10-44+4=-30
b) 2 (3x-2y+1) -2 (x-3y+2)= dla x= 0,25 i y=0,5
6x-4y+2-2x+6y-4=4x+2y+2=4*¼+2*½+2=1+1+2=4
c)(-2)razy (3x kwadrat+ 1,5x-1) + (-1,5) razy (2x kwadrat - 4x+2)= dla x=-1
(-2)*(3x²+1,5x-1)+(-1,5)*(2x²-4x+2)=-6x²-3x+2-3x²+6x-3=-9x²+3x-1= -9*(-1)²+3(-1)-1=-9-3-1=-13
Zadanie 2. Wykonaj mnożenia i zreduguj wyrazy podobne :
a) 4(x+1) +3 (x-1) - 2 (2x-1/2) =
4x+4+3x-3-4x+1=3x+2
b) 2(x kwadrat + 2x+1) - 3 (x kwadrat - 5x + 1) =
2x²+4x+2-3x²+15x-3=-x²+19x-1
c) 3x(x-1) -2 ( x kwadrat + x+2)=
3x²-3x-2x²-2x-4=x²-5x-4
d) 5y (x+3) - 3 (xy+y ) - 2xy =
5xy+15y-3xy-3y-2xy=12y
1 5 1
2010-03-09T18:29:14+01:00
Zadanie 1
a) 2x(7-3y) + 4y ( 2x-3) - (x-y) = 14x - 6xy + 8xy - 12y -x + y = 13x - 11y + 2xy = 13 × 1/2 - 11 × 4 + 2 × 1/2 × 4 = 7,5 - 44 + 4 = -32,5

b) 2 (3x-2y+1) -2 (x-3y+2)= 6x - 4y + 2 -2x + 6y - 4 = 4x + 2y - 2 = 4 × 0,25 + 2 × 0,5 - 2 = 1 + 1 - 2 = 0

c)(-2) × (3x²+ 1,5x-1) + (-1,5) × (2x² - 4x+2)= -6x² -3x + 2 -3x² + 6x - 3 = -9x² + 3x - 1 = (-9) × (-1)² + 3 × (-1) - 1 = (-9) × 1 - 3 - 1 = -9 - 3 - 1 = -13

Zadanie 2
a) 4(x+1) +3 (x-1) - 2 (2x-1/2) = 4x + 4 + 3x - 3 - 4x + 1 = 3x + 2
b) 2(x² + 2x+1) - 3 (x² - 5x + 1) = 2x² + 4x + 2 - 3x² + 15x - 3 = -x² + 19x - 1
c) 3x(x-1) -2 ( x² + x+2)= 3x² - 3x - 2x² - 2x - 4 = x² - 5x - 4
d) 5y (x+3) - 3 (xy+y ) - 2xy = 5xy + 15y - 3xy - 3y - 2xy = 12y