1. Na dowolnym przykładzie wyjaśnij zależność między pobieraniem pokarmu a trybem i środowiskiem życia organizmu.
2. Podaj przykłady działalności człowieka, w której wykorzystuje się wiedzę i wpływie czynników środowiska na przebieg fotosyntezy.
3. Na dowolnym przykładzie wykaż związek budowy tkanki z jej funkcją.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T18:31:09+01:00
1.Rekin pobiera pokarm za pomocą swoich ostrych zębów w szczęce dlatego, że porusza się w wodzie.
2.Rośliny trzymane hurtowo w jakichś magazynach są sztucznie naświetlane żeby lepiej rosły.
3.Tkanka palisadowa u roślin ma budowę komórkową z dużymi odstępami po to aby mogła być przepuszczalna - żeby mogła wchłaniać światło do procesu fotosyntezy i wydalać np. dwutlenek węgla.
1 5 1