Odpowiedzi

2010-03-10T10:47:22+01:00
1. zniszczenia spowodowane I wojną światową;
- zerwane połączenia drogowe, kolejowe;
- utrata dotychczasowych rynków zbytu (Rosja);
- różne waluty w obiegu;
- różny stopień rozwoju gospodarczego poszczególnych ziem Polski;
- inflacja, która przekształciła się w hiperinflację.
;))