1) Sześcian o krawędzi długości 2,7 dm podzielono na trzy jednakowe prostopadłościany. Jaką objętość ma każdy z tych prostopadłościanów?

2) Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach :
a) 4cm x 5cm x 2cm
b) 7dm x 9dm x 15dm
c) 4,5m x 2m x 7,2m
d) 40mm x 2,5cm x 5,3x
e) 4cm x 4cm x 7cm
f) 11cm x 9cm x 3cm
g) 3m x 1dm x 2m

3) Oblicz objętość sześcianu o krawędzi długości:
a) 4xm
b) 5mm
c) 6dm
d) 10m

4) a) Podstawą graniastosłupa jest kwadrat o boku długości 5cm. Krawędzie boczne graniastosłupa mają długość 7 xm. Oblicz pole powierzchni tego graniastosłupa.
b) Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o bokach długości 6cm, 8cm i 10cm. Wysokość graniastosłupa ma 10 cm. Oblicz jego pole powierzchni.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:23:03+01:00
2) Oblicz objętość prostopadłościanu o wymiarach :
a) 4cm x 5cm x 2cm

V=4*5*2=40cm³

b) 7dm x 9dm x 15dm

V=7*9*15=945dm³

c) 4,5m x 2m x 7,2m

4,5*2*7,2= 64,8m³

d) 40mm x 2,5cm x 5,3x (na pewno tu jest x?)


e) 4cm x 4cm x 7cm

4*4*7=122cm³

f) 11cm x 9cm x 3cm

11*9*3=297cm³

g) 3m x 1dm x 2m

3m*0,1m*2m= 0,6m³
8 1 8