1.podaj otrzymywanie i wzór sumaryczny wodorotlenków
a)wodorotlenku żleza II
b)wodorotlenek manganu II
c)chromu III
d)ołowiu IV
e)bizmutu III
f)miedzi I
2.podaj nazwę i sposób otrzymywania związków
a)LiOH
b)Sn(OH)4
c)Al(OH)3
d)Sn(OH)2
e)Zn(OH)2
f)Fe(OH)3
3.co to za wodorotlenek
CuSO4+NaOH--->NaSO4+CuOH
proszę to robić dzisiaj do 20.00 dlatego tyle punktów późniejsze odpowiedzi albo niepełne albo złe zgłaszam jako spam

1

Odpowiedzi

2011-08-01T21:30:59+02:00

zad.1

a)\ Fe(OH)_2\\ FeCl_2+2NaOH-->Fe(OH)_2\forall+2NaCl\\ \\ b)\ Mn(OH)_2\\ Mn(NO_3)_2+2KOH-->Mn(OH)_2\forall+2KNO_3\\ \\ c)\ Cr(OH)_3\\ CrBr_3+3LiOH-->Cr(OH)_3\forall+3LiBr\\ \\ d)\ Pb(OH)_4\\ Pb(NO_3)_4+4NaOH-->Pb(OH)_4\forall+4NaNO_3\\ \\ e)\ Bi(OH)_3\\ BiCl_3+3KOH-->Bi(OH)_3\forall+3KCl\\ \\ f)\ CuOH\\ CuBr+LiOH-->CuOH\forall+LiBr

 

 

zad.2

a)\ wodorotlenek\ litu\\ Li_2O+H_2O-->2LiOH\\ lub\\ 2Li+2H_2O-->2LiOH+H_2\\ \\ b)\ wodorotlenek\ cyny(IV)\\ SnCl_4+4NaOH-->Sn(OH)_4\forall+4NaCl\\ \\ c)\ wodorotlenek\ glinu\\ AlI_3+3KOH-->Al(OH)_3\forall+3KI\\ \\ d)\ wodorotlenek cyny(II)\\ SnBr_2+2LiOH-->Sn(OH)_2\forall+2LiBr\\ \\ e)\ wodorotlenek\ cynku\\ ZnF_2+2LiOH-->Zn(OH)_2\forall+2LiF\\ \\ f)\ wodorotlenek\ żelaza(III)\\ FeCl_3+3NaOH-->Fe(OH)_3\forall+3NaCl

 

zad.3

Zacznijmy od tego, że poprawnie zapisana reakcja powinna wyglądać tak:

CuSO_4+2NaOH-->Na_2SO_4+Cu(OH)_2\forall

 

Nie wiem, o który wodorotlenek pytasz ale ten, który powstał w reakcji to wodorotlenek miedzi(II), a ten wzięty do reakcji to wodorotlenek sodu.