Rozłóż na czynniki, wyłączając wspólny czynnik poza nawias.

a) 3x² - 6x =

b 9m⁴ + 6m³ =

c) 6z⁴ - 12 z⁶ =

d) 15a³ + 5a² =

e) 7y⁵ - 21 y³ =

f) 10 a⁶ + 30a⁵ =

g) 3a²x + 6ax² =

h) 9a⁴ - 12a³b =

i) 5xy² - 10x³y² =

j) 8m²n³ + 10mn² =

k) 18ab³ - 9b⁴ =

l) 3x³y³ + 15x³y² =


jak coś to jest to zadanie 7.3 str. 72 ze zbioru zadań 'Z Pitagorasem przez gimnazjum" 1 kl.

daje naj. :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:26:28+01:00
A) 3x(x²-2)
b) 3m³(3m+2)
c) 6z^4(1-2z²)
d) 5a²(3a+1)
e) 7y³(y²-3)
f) 10a^5(a+3)
g) 3ax(a+2x)
h) 3a³(3a-4b)
i) 5xy²(1-2x²)
j) 2mn²(4mn+ 5)
k) 9b³ (9a-b)
l) 3x³y²(y+5)

liczę na naj ;)
1 5 1
2010-03-09T18:36:50+01:00

a) 3x² - 6x =3*x*x-2*3*x=3x(x-2)
b 9m⁴ + 6m³ =3*3*m*m*m*m+2*3*m*m*m=3m³ (3m+2)
c) 6z⁴ - 12 z⁶ = 6*z*z*z*z-2*6*z*z*z*z*z*z=6z⁴(1-2z²)
d) 15a³ + 5a² = =3*5*a*a*a+5*a*a= 5a² (a+1)
e) 7y⁵ - 21 y³ =7*y*y*y*y*y-3*7*y*y*y=7 y³(y²-3)
f) 10 a⁶ + 30a⁵ =10a*a*a*a*a*a+3*10*a*a*a*a*a=10a⁵(a+3)
g) 3a²x + 6ax² =3*a*a*x+2*3*a*x*x=3ax(a+2x)
h) 9a⁴ - 12a³b = 3*3*a*a*a*a-3*4*a*a*a*b=3a³(3a-4b)
i) 5xy² - 10x³y² =5*x*y*y-2*5*x*x*x*y*y=5xy²(1-2x)
j) 8m²n³ + 10mn² =2*4*m*m*n*n*n+2*5*m*n*n=2mn²(4mn+5)
k) 18ab³ - 9b⁴ =2*9*a*b*b*b-9*b*b*b*b=9b³(2a-b)
l) 3x³y³ + 15x³y² =3*x*x*x*y*y*y+3*5*x*x*x**y*y=) 3x³y²(y+5)


0


0)
1 5 1