Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:23:37+01:00
Nauka:
- astronomia: w krajach islamu funkcjonowały również duże obserwatoria astronomiczne, wyposażone w instrumenty (astrolabium) i mające liczny personel
- matematyka: stworzyli algebrę i trygonometrię
- fizyka: postęp w dziedzinie optyki
- chemia: odkryli proces destylacji i krystalizacji
- filozofia: tworzyli wysoce rozwiniętą filozofię i logikę
- literatura i Piśmiennictwo: alfabet arabski

Kultura:
- Rozwój malarstwa i rzeźby został zahamowany przez czynniki religijne. Islam uważa bowiem, iż wszelkie próby artystycznego przedstawiania postaci ludzkich i zwierzęcych stanowią naigrawanie się z dzieła Allaha i prowadzą do bałwochwalstwa. Jednakże znaleźli się w islamie także miłośnicy malarstwa, którymi byli głównie przywódcy świata arabskiego, jednak nie chcąc narażać się na gniew społeczeństwa muzułmańskiego, ozdabiali oni obrazami wyłącznie swe prywatne posiadłości i rezydencje.

Osiągnięcia cywilizacyjne Arabów, które przetrwały do dziś
1. Algebra i trygonometria.
2. Rozpowszechnienie cyfr arabskich.
3. Przetłumaczenie i rozpowszechnienie dzieł greków dzięki czemu możemy je podziwiać i analizować do dziś.
4. Odkrycie krystalizacji i destylacji
5. Przepiękne, bogato zdobione meczety.
21 4 21