ZADANIA MAJĄ BYĆ Z WYPISANYMI DANYMI, OBLICZENIAMI ORAZ ODPOWIEDZIAMI.

1. a) zmieszano 2 kg grochu z 8 kg kapusty. Ajki % stanowi groch w tej mieszance?
b) Do 3,5kg wody wsypano 0,5kg cukru. Jaki % stanowi cukier w otrzymanym syropie?
c) Pewien chemik wlał 0,3kg kwasu do 2,2kg wody. Jakie jest stężenie procentowe kwasu w tym roztworze?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T20:08:02+02:00
1
a)
2kg+8kg=10kg
(groch)+(kapusta)=100%
10kg=100%

10kg=100%
2kg=x%
x%=2×100÷10
x%=20
Odp:Groch stanowi 20 % mieszanki

b)
3,5kg+0,5kg=4kg 4kg=100%
woda+cukier=4kg

4kg=100%
0,5kg=x%
x%=0,5×100÷4
x=12,5%
Odp.Cukier stanowi 12,5 % roztworu
c)
Cp=stężenie proc.
ms=masa substancji(kwasu)
mw=masa wody
mr=masa roztworu

Cp=ms÷mr×100%

mr=ms+mw
mr=0,3kg+2,2kg
mr=2,5kg
Cp=0,3÷2,5×100%
Cp=12%
Odp. Stężenie procentowe wynosi 12 %