Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T11:46:29+01:00
Zadanie 1


dane:
Pc = 100 pi

rozwiązanie:
Pc=100 pi
Pc= 4pi r kw wyznaczamy r
4pi r kw =100pi /pi skracamy
wychodzi
4r kw =100/:4
r kw=25
r=5

obliczamy objętość
V=4/3pi r do 3
V= 4*5 do 3
V=4*125
V=500


odp:Objętość tej kuli wynosi 500pi


zadanie.2
dane:
V=288pi
korzystamy ze wzoru na objętość
V=4/3pi r do 3
podstawiamy do wzoru dane i musimy obliczyć r
288= 4/3 pi r do 3
wychodzi po obliczeniach r=216

pole całkowite obliczamy
pc=4pi r 2

pc=4*216 do 2
pc=4*46656
pc=186624pi

odp : Pole powierzchni całkowite wynosi 186 624 pi

pozdrawiam