Choose the correct sentences and solve the puzzle.

1. We goed there yesterday. u
We went there yesterday. c

2. Did you see that film. o
Did you saw that film? n

3. He didn't liked Mr White. h
He didn't like Mr White. n

4. Australian people speaks German. a
Australian people speak German. f

5. What did you do last Monday? u
What do you do last Monday? p

6. My friend has twelve years. p
My friend is twelve years. s

7. I haven't got some good ideas. y
I haven't got any good ideas. e

8. They were hungry yesterday. d
They was hungry yesterday. s

When you don't know the right answer you feel _ _ _ _ _ _ _ _


Proszę też o wytłumaczenie dlaczego to a nie tamto.! ;p
Z góry b.dziękuje!;))

2

Odpowiedzi

2010-03-09T18:22:28+01:00
1.c
2.o
3.n
4.f
5.u
6.s
7.e
8.d
CONFUSED
a wybór zależy od czasu jakiego chcesz użyć, większość jest w Past simple tutaj
2010-03-09T18:31:28+01:00
1.c - czasownik "go" jest nieregularny i w czasie Past Simple odmienia się "went"
2.o - w czasie Past Simple "did" jest czasownikiem modalnym, czyli musi być w konstrukcji zdania, a w zdaniu prostym nie mogą być dwa czasowniki odmienione
3.n - to samo co w punkcie 2
4.f - "people" - ludzie, czyli liczba mnoga, a "s" na końcu czasownika dodajemy tylko w 3. os. liczby pojedynczej czasu Present Simple
5.u - "last Monday" to czas przeszły, czyli wymaga użycia czasu Past Simple z czasownikiem "did"
6.s - w języku angielskim nie mamy iluś lat, ale jesteśmy w jakimś wieku, np. "I'm 13 years old"
7.e - "some" to jakieś, a "any" to żadne - nie mamy żadnych pomysłów; nie możemy nie mieć jakiś pomysłów - niepoprawnie gramatycznie
8.d - w czasie Past Simple mamy dwie odmiany czasownika "be" - być: w liczbie pojedynczej (oprócz "you") używamy "was", a w mnogiej "were" - "they to liczba mnoga, więc "were"

When you don't know the right answer you feel confused.
"confused" - zawikłany, zagmatwany