Zadanie 1

Pociąg składający się z lokomotywy i 12 jednakowych wagonów ma 102m długości.Każdy wagon jest o 2 m dłuższy od lokomotywy.Jaką długość ma lokomotywa, a jaką wagon?

x- długość lokomotywy

......- długość wagonu

........- długość 12 wagonów

..............................................=............................
długość lokomotywy i 12 wagonów | długość pociągu

.............................................................

..............................................................

.................................................................

Odpowiedż:......................................................

Sprawdzenie:

długość lokomotywy:......................................

długość wagonu:.......................................

Jest to bardzo plinej na teraz ;(

Daje naj ;)'

Pilne


Jak by co to są WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE!

3

Odpowiedzi

2010-03-09T18:26:44+01:00
X- długość lokomotywy

x+2- długość wagonu
12(x+2)=12x+24- długość 12 wagonów


długość lokomotywy i 12 wagonów długość pociągu

x+12x+24=102m

13x+24=102m
13x=102-24
13x=78
x=6

Odpowiedż: lokomotywa ma 6 metrów a wagon 8
2010-03-09T18:27:38+01:00
X- długość lokomotywy

x+2- długość wagonu

12(x+12)- długość 12 wagonów

x+12(x+2)=102
długość lokomotywy i 12 wagonów | długość pociągu

x+12x+24=102
13x=102-24
13x=78/:13
x=6

odp. Lokomotywa ma długosc 6m a wagony po 8 m.2010-03-09T19:01:43+01:00
X+2 długosc wagonu
12*(x+2)
długosc 12 wagonów
12*(x+2)+x=102
12x+x+24=102
13x=102-24
13x=78 /13
x=6

długosc 12 wagonów = 12*8=96

spr
96+6=102