Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:30:04+01:00
Adam Mickiewicz przyszedł na świat dnia 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu, mieścinie położonej niedaleko Nowogródka. W latach 1807-1815 uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej w Nowogródku. W 1812 miały miejsce dwa ważne wydarzenia w jego życiu: 16 maja umiera ojciec, Mikołaj Mickiewicz a nieco później przez Nowogródek przechodzą maszerujące na Moskwę wojska Napoleona. Miasto opanowuje atmosfera radości i nadzieji na zrzucenie kajdan niewoli. W roku 1819 rozpoczął pracę jako nauczyciel w Kownie, gdzie mieszkał do roku 1823.Debiutował Zimą miejską na łamach Tygodnika Wileńskiego w 1818. Ten najwcześniejszy okres twórczości Wieszcza zwykło się określać mianem okresu wileńsko-kowieńskiego[20]. Mickiewicz pozostawał wówczas pod znacznym wpływem Woltera, którego tłumaczył na język polski; młody poeta głosił sceptycyzm poznawczy, zakłamanie historii i wolę racjonalnego poznania.


Krótko i na temat :)
Liczę na naj :**
Pozdrawiam ;):*
56 4 56