HEJ!!! PILNIE PROSZĘ O POMOC! DAJĘ NAJ!

1. Napisz zdanie twierdzące (\/), pytające( ?) i przeczące (x) tak aby wyrazić zamiary i życzenia.
a). Luke/plan/study management studies (\/)
b).what/ they/want/do after school (?)
c).Barbara/like/look after children (x)
d).I/go/finish my priject tonight (x)
d).where/you/like/go on holiday (?)

2. w czterech z poniższych zdań są błędy. Znajdź je i napisz poprawnie zdania. Zdania bezbłędne oznacz symbolem (\/).
a).My older brother agreed to help me with my homevork.
b).When my boyfriend is away, I miss seeing him every day.
c).He spends all his free time to play computer games.
d).They expect winning the match tomorrow.
e).I intended calling you yesterday but I forgot.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:36:42+01:00
1. Napisz zdanie twierdzące (\/), pytające( ?) i przeczące (x) tak aby wyrazić zamiary i życzenia.
a). Luke is planning to study management studies (\/)
b).What do they want to do after school (?)
c).Barbara doesn’t like looking after children (x)
d).I won’t finish my project tonight (x)
d).Where would you like to go on holiday (?)

2. w czterech z poniższych zdań są błędy. Znajdź je i napisz poprawnie zdania. Zdania bezbłędne oznacz symbolem (\/).
a).My older brother agreed to help me with my homework. \/
b).When my boyfriend is away, I miss seeing him every day. \/
c).He spends all his free time on playing computer games.
d).They expect to win the match tomorrow.
e).I intended to call you yesterday but I forgot.
1 5 1