Proszę o rozwiązanie zadania :
Delfin o masie m=100 kg spada swobodnie z wysokości h= 3,2 m. Jaka będzie energia kinetyczna delfina , gdy znajdzie się on na wysokosci h₁ =2,2 m nad powiechnią wody ? z jaką szybkoscią delfin uderzy w wodę? Pomijamy opór powietrza .

;):)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:32:52+01:00
H = 3,2 m
h1 = 2,2 m
m = 100 kg

Δh = 3,2 - 2,2 = 1 m
ΔEp = Ek
m * g * Δh = Ek
Ek = 100 * 10 * 1 = 1000 J

v = √(2 * g * h)
v = √(2 * 10 * 3,2)
v = 8 m/s