Uzupełnij i uzgodnij nastepujace rownania rekcji chemicznych. Odczytaj rownania w interpretacji molowej.

a) Fe + H2SO4 -> _________+_______
b)PbO +_________-> PbSo4 +________
c)H2S +_________->MgS + _________
d) SO2 + ________ -> K2SO3
e)Ca + _________ -> CaCl2
f) KOH + HCl -> ________ + ________
g)Al2O3 + ________ -> Al2(SO4)3
h) MgO + _________ -> MgSO4
i)Ca(OH)2 + CO2 -> ________ + ___________

1

Odpowiedzi

2012-07-31T22:42:54+02:00

a)

 

Fe + H₂SO₄ ⇒ FeSO₄ + H₂

 

1mol żelaza reaguje z 1 molem kwasu siarkowego (VI) w wyniku tej reakcji powstaje 1 mol siarczanu (VI) żelaza (II) i 1 mol wodoru.

 

stosunek molowy: 1mol:1mol:1mol:1mol

 

lub

 

2Fe + 3H₂SO₄ ⇒ Fe₂(SO₄)₃ +3H₂

2mole żelaza reagują z 3molami kwasu siarkowego (VII) w wyniku tej reakcji powstaje 1mol siarczanu (VI) żelaza (III) i 3mole wodoru

 

stosunek molowy: 2mol:3mol:1mol:3mol


b)

 

PbO + H₂SO₄ ⇒ PbSO₄ + H₂O

1mol tlenku ołowiu (II) reaguje z 1molem kwasy siarkowego (VI) tworząc 1mol siarczanu (VI) ołowiu (II) i 1mol wody.

 

stosunek molowy: 1mol:1mol:1mol:1mol


c)

 

H₂S + MgO ⇒ MgS + H₂O

 

1mol kwasu siarkowodorowego reaguje z 1molem tlenku magnezu tworząc 1mol siarczku magnezu i 1mol wody

 

stosunek molowy: 1mol:1mol:1mol:1mol


d)

 

SO₂+ K₂O ⇒ K₂SO₃

 

1mol tlenku siarki (IV) reaguje z 1molem tlenku potasu w wyniku czego powstaje 1mol siarcznu (IV) potasu

 

stosunek molowy: 1mol:1mol:1mol


e)

 

Ca + Cl₂ ⇒ CaCl₂

 

1mol wapnia reaguje z 1molem chloru cząsteczkowego w wyniku reakcji powstanie 1mol chlorku wapnia

 

stosunek molowy: 1mol:1mol:1mol


f)

 

KOH + HCl ⇒ KCl + H₂O

 

1mol wodorotlenku potasu reaguje z 1molem kwasu solnego (chlorowodorowego) w wyniku czego powstaje 1mol chlorku potasu oraz 1mol wody

 

stosunek molowy: 1mol:1mol:1mol:1mol


g)

 

Al₂O₃ + 3SO₃ ⇒ Al₂(SO₄)₃

 

1mol tlenku glinu reaguje z 3molami tlenku siarki (VI) w wyniku reakcji powstanie siarczan (VI) glinu

 

stosunek molowy: 1mol:3mol:1mol


h)

 

MgO + SO₃ ⇒ MgSO4

 

1mol tlenku magnezu reaguje z 1molem tlenku siarki (VI) tworząc 1mol siarcznu (VI) magnezu

 

stosunek molowy: 1mol:1mol:1mol

 


i)

 

Ca(OH)₂ + CO₂ ⇒  CaCO₃ + H₂O

 

1mol wodorotlenku wapnia reaguje z 1molem dwutlenku węgla tworząc 1mol węglanu wapnia oraz 1mol wody

 

stosunek molowy: 1mol:1mol:1mol:1mol

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)