Odpowiedzi

2010-03-09T18:35:53+01:00
Chopin Fryderyk Franciszek (1810-1849),był synem Justyny z Krzyżanowskich i Mikołaja Chopina.Kompozytor i pianista polski. Od 1816 uczył się gry na fortepianie.Chopin tworzył niemal wyłącznie utwory przeznaczone na, instrument typowy dla okresu romantyzmu muzycznego. Geniusz polskiego kompozytora przejawił się w twórczym syntetyzowaniu elementów ówczesnej kultury.Wśród wczesnych utworów Chopina ważne miejsce zajmują dwa koncerty fortepianowe., w których pomimo klasycznej formy i stosowania formuł modnego wówczas stylu brillant, widoczny jest indywidualny, romantyczny styl kompozytora.