1. We goed there yesterday. u
We went there yesterday. c

2. Did you see that film. o
Did you saw that film? n

3. He didn't liked Mr White. h
He didn't like Mr White. n

4. Australian people speaks German. a
Australian people speak German. f

5. What did you do last Monday? u
What do you do last Monday? p

6. My friend has twelve years. p
My friend is twelve years. s

7. I haven't got some good ideas. y
I haven't got any good ideas. e

8. They were hungry yesterday. d
They was hungry yesterday. s


prosze o przytłumaczenie <33

2

Odpowiedzi

2010-03-09T18:39:59+01:00
1.
We went there yesterday. c
Poszliśmy tam wczoraj.

2. Did you see that film? o
Widziałeś ten film?


3.
He didn't like Mr White. n
Nie lubił pani White.

4.
Australian people speak German. f
Australijczycy mówią po niemiecku.


5. What did you do last Monday? u
Co robiłeś w ostatni poniedziałek.

6.
My friend is twelve years. s
Mój kolega ma 12 lat.

7.
I haven't got any good ideas. e
Nie mam żadnych dobrych pomysłów

8. They were hungry yesterday. d
Byli głodni wczoraj.

CONFUSED zdezorientowany
2010-03-09T18:46:50+01:00
1. Poszliśmy tam wczoraj.
2. Czy widziałeś ten film?
3. On nie lubił pana White'a.
4. Australijczycy mówią po niemiecku.
5. Co robiłeś w ostatni poniedziałek?
6. Mój kolega ma dwanaście lat.
7. Nie mam żadnych dobrych pomysłów.
8. Oni byli głodni wczoraj.

I sądzę że chodzi tu też o zaznaczenie zdań poprawnych gramatycznie więc:
1. c
2. o
3. n
4. f
5. u
6. s
7. e
8. d

confused znaczy: zmieszany lub zażenowany