Odpowiedzi

2010-03-09T18:36:56+01:00
Katolicy zrzeszają się w różnych ruchach, aby pogłębiać swoje życie duchowe i aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Jednym z nich jest Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE), której program formacyjny jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Papież w wygłoszonym na Haiti przemówieniu stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być „nowa w zapale, w metodach i w środkach wyrazu”. Pierwsza SNE powstała w 1980 r. w Meksyku i dała początek wielu innym szkołom na całym świecie. W Polsce obecnie działa ponad 20 diecezjalnych Szkół Nowej Ewangelizacji.

2010-03-09T18:39:12+01:00
Możesz np.
- pomgać innym w potrzebie
- podnośić innych na duchu
- Możesz uczyć wiary np. swoje dzieci
- Żyć wiarą ... hmm to może być np. celibat

Pomyśl trochę to nie jest trudne.