1.Do podanego równania napisz równania równoważne .
a) 4x+1=11
b)2(x-6)=4x
c)7=3(x+4)

2.Rozwiąż równanie i sprawdz,czy otrzymana liczba spełnia to równanie .
a)2x-3=5+x
b)6x+7=6(x+7)
c) 3/5 <ułamek> x+1=2

5)Opisz podaną sytuację za pomocą równania i rozwiąż to równanie .
TRZYKROTNOŚĆ LICZBY X JEST LICZBĄ O 3 WIĘKSZA OD X


Prosze o rozwiązanie jak najszybciej !
Bardzo dzięki ;))

1

Odpowiedzi

2010-03-09T19:26:19+01:00
2) 2x-3 = 5+x
2x-x = 5+3
x = 8

spr. 2*8-3 = 5+8
16-3 = 13
13 = 13

2(x-6) = 4x
2x-12 = 4x
2x-4x = 12
-2x = 12 /:(-2)
x = -6

spr. 2(-6-6) = 4*(-6)
-12-12 = -24
-24 = -24

3/5x+1 = 2
3/5x = 1 /:3/5
x = 5/3
możesz wyłączyc sobie całosci;)

spr. 3/5*5/3+1 = 2
1+1 = 2
2 =2

5) 3x = x+3
3x-x = 3
2x = 3 /:2
x = 1.5

spr. 3*1.5 = 1.5+3
4.5 = 4.5

;)


11 2 11