Pytania do wiersza:
Leopold Staff Odys
1. Podmiot liryczny szczególnie ceni w ludziach
a) religijność
b) szczerość
c) wytrwałość
d) bezinteresowność
2.,,Kamień z napisem" symbolizuje:
a) narodziny człowieka
b) koniec życia
c)odnalezienie w życiu
d) wejście do raju
3. Według osoby mówiącej w wierszu istota ludzkiego życiqa polega na:
a) przeżywaniu ciekawych przygód
b) nieustannym umartwianiu się
c) podejmowaniu nowych wyzwań
d) ciągłe zmienianie miejsca
4.Wypisz z wiersza zaimek, który współcześnie nie jest często używany, i wyjeśnij, jak jego użycie wpływa na styl utworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T18:21:04+01:00
1) c - ceni wytrwałość
2) b - koniec życia
3) c - podejmowaniu nowych wyzwań
4) Odys - jego użycie w tekście symbolizuje, że każdy z nas tak jak Odys wraca do miejsca swojego życia, narodzin, wychowania.
Użycie wyrazu "Odys" wpływa na styl utworu: stały, przejrzysty.
8 3 8