Władzę ustawodawczą sprawuje.................i................... Sejm składa sie z .........., wybranych na ......... kadencje wyborach................Prawo wyborcze ma obywatel, który ukończył .............. Sejm rozpatruje projekty ustaw w .......czytaniach ,którą przyjmują ..................głosów w obecności .................
Sejm wybiera ze swojego grona ...............i .................... którzy przewodniczą w obradach

1

Odpowiedzi

2010-03-09T19:32:05+01:00
Władzę ustawodawczą sprawuje sejm i senat.Sejm składa się z 460 posłów , wybranych na 4 letnią kadencje wyborach powszechnych,bezpośrednich,równych i w tajnym głosowaniu. Prawo wyborcze ma obywatel, który ukończył 21 lat.Sejm rozpatruje projekty ustaw w 3 czytaniach ,którą przyjmują. większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby posłów.
Sejm wybiera ze swojego grona ...............i .................... którzy przewodniczą w obradach.
Tych ostatnich nie wiem.