Zadanie 1

MAły Antek miał 32 znaczki.Kilka nowych znaczków dostał na urodziny.Niestety,jeden gośći rozlał herbatę i zniszczył aż 26
znaczków , czyli dwie trzecie kolekcji.Ile znaczków dostał Antek na urodziny?

n - liczba nowych znaczków
.............- całość kolekcji
.............- zniszczona część kolekcji

..........................................=.......................................
zniszczona część kolekcji |zniszczone znaczki

............................................................................

...............................................................................

Odpowiedż:..............................................................

sprawdzenie:

..................................................

Bardzo pilne na teraz ;(
Plis
Help mi;(
DAje naj

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T11:00:42+01:00
Rozwiązanie:
n --- liczba nowych znaczków
32+n--- całość kolekcji
2/3*(32+n)--- zniszczona część kolekcji
2/3*(32+n) = 26 zniszczona część kolekcji zniszczone znaczki 2/3*(32+n) = 26 /*3 2*(32+n) = 26*3
64+2n = 78
2n = 78-64
2n = 14
n = 14/2
n = 7 - tyle znaczków dostał w sumie
miał: 32+n = 32+7 = 39 znaczków
sprawdzenie:
zniszczono 2/3*(32+n) = 26
L = 2/3*(32+7) = 2/3*39 = 26
P = 26
L=P
88 4 88