Znajdź długość boku podstawy i wysokości czworokątnego graniastosłupa prawidłowego, wiedząc, że jego wysokość jest o 5 cm dłuższa od krawędzi podstawy, oraz że pole powierzchni całkowitej graniastosłupa wynosi 800 cm [do kwadratu].

1

Odpowiedzi

2010-03-10T12:15:21+01:00
A- krawedz podstawy
H=a+5-wysokość
Pc=2Pp +4Pb
800=2a²+4a(a+5)
800=6a²+20a
6a²+20a-800=0 /2
3a²+10a-400=0
Δ=100+4800=4900
√Δ=70
a₁=(-10-70)/6=długość nie może byc liczbą ujemną
a₂=-10+70/2=10

a zatem długość podstawy jest równa 10 a wysokość 15
6 3 6