Odpowiedzi

2010-03-09T18:45:55+01:00
Przyczyny polityczne
ukształtowaniu terenu
wojny
gęstość zaludnienia
warunki panujące na danym obszarze
przyczyny etniczne
bogactwo surowcow mineralnych
dostep do wody
2010-03-09T18:47:06+01:00
Istotny wpływ na to zróżnicowanie mają czynniki naturalne:
-> warunki klimatyczne,
-> rozmieszczenie bogactw naturalnych,
-> warunki wodne, glebowe i fizjograficzne.Występowanie korzystnych warunków przyrodniczych nie jest jednak czynnikiem konicznym dla wzrostu gospodarczego. Gospodarkę rozwijają ludzie, wiele zależy przy tym nie tylko od prostych zasobów siły robocznej, ale i od zdolności organizacyjnych, umiejetności racjonalnego gospodarowania środowiskiem, zdolności adaptacyjnych i wydajności pracy. Cechą pozytywną jest zdolność do postępu naukowo-technicznego i umiejętność wdrażania w życie jego zdobyczy.