Odpowiedzi

2010-03-09T18:49:36+01:00
*Czas Present Simple stosujemy, kiedy opisujemy czynności, które mają charakter cykliczny, powtarzający się.
*Czasu Present Continuous używamy w następujących przypadkach:
Kiedy chcemy wyrazić, że czynność odbywa się w chwili gdy o niej mówimy. Przy czym możemy mieć na myśli dłuższe czynności, które są obecnie
*Past simple -Czynności, które miały miejsce i zostały zakończone w określonym czasie w przeszłości.
*Czasu Past Continuous, używamy aby określić:
Akcję, która trwała w przeszłości i została przerwana.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:58:16+01:00
Present Simple:
- prawdy naturalne
- rozkłady jazdy
- czynności wykonywane regularnie
- stany
Present Continues:
- coś się dzieje w tej chwili
- w 100% będę coś robił w przyszłości
- "I'm going to..." zwrot, w którym coś zamierzamy zrobić
- stany tymczasowe
Past Simple:
- kiedyś coś się działo regularnie, w stylu chodziłem do szkoły
- w pewnym momencie coś się stało
- stany w czasie przeszłym
- "I used to..." zwykłem coś robić w przeszłości
Past Continues:
- dwie czynności w przeszłości trwały jednocześnie
- coś się działo i nagle coś się wydarzyło
- coś trwało przez jakiś czas, zanim się skończyło
- coś trwało naszym zdaniem zbyt długo