1.
Miara kąta <) AOB wynosi :
a) α
b) 60⁰ - α
c) 45⁰ + α
d) 70⁰ - 2α
Oblicz miarę kąta przyległego do <) AOB
2.
Kąt AOB jest pięć razy większy od kąta do niego przyległego. Oblicz miary tych katów.
3.
Różnica miar dwóch kątów przyległych wynosi 21⁰. Wyznacz miary tych kątów.

Jeżeli można poproszę o rysunki pomocnicze:) plis

1

Odpowiedzi

2010-03-09T20:33:48+01:00
2.
Kąt AOB jest pięć razy większy od kąta do niego przyległego. Oblicz miary tych katów.
α=5x
β=x
5x+x=180
6x=180
x=180:6
x=30 - β

5*30=150 -- α

3.
Różnica miar dwóch kątów przyległych wynosi 21⁰. Wyznacz miary tych kątów.
α+β=180
α=x+21
β =x

x+21+x=180
2x=180-21
2x=159
x=79,5

79,5+21=100,5

Jak będą jakieś pytania to pisz. :)
1 5 1