Zad1. Rozwiąz rownania:
e)⅓x=3 f) -¾x=-5 g)¾x=-⁴/₉ h)0,1x=-7
zad2. Rozwiąz rownania:
b)2x-2=7-x c)10=4-2x d)-(2x-1)=4 f)2t-(3t+1)=6
g) -(4x)=2(3-x) h)3(y+6)-y=2(y+9)
zad4. Rozwiąz rownania
b) 0,25x+0,4=0,35
c)1-0,2x=-0,3x
Prosze o rozwiązanie zadania poniewaz jet na jutro bede bardzo wdzieczny

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:58:35+01:00
Zad1. Rozwiąz rownania:
e)⅓x=3 / *3
x = 9

f) -¾x=-5 / * (-⁴/₃)
x = ²⁰/₃
x= 6 ²/₃

g)¾x=-⁴/₉ / * (⁴/₃)
x = - ¹⁶/₂₇

h)0,1x=-7 / : 0,1
x = -70

zad2.
b)2x-2=7-x
2x+x = 7+2
3x = 9 / : 3
x= 3

c)10=4-2x
2x = 4-10
2x = -6 / :2
x = -3

d)-(2x-1)=4
-2x+1 = 4
-2x = 4-1
-2x = 3 / :(-2)
x = - ³/₂
x = - 1½

f)2t-(3t+1)=6
2t - 3t-1 = 6
2t-3t = 6+1
-t = 7 / :(-1)
t = -7

g) -(4x)=2(3-x)
-4x = 6-2x
-4x+2x = 6
-2x = 6 / :(-2)
x = -3

h)3(y+6)-y=2(y+9)
3y+18 -y = 2y+18
3y-y-2y = 18-18
0=0

zad4.
b) 0,25x+0,4=0,35
0,25x = 0,35-0,4
0,25x = -0,05 / : 0,25
x = -0,2

c)1-0,2x=-0,3x
-0,2x+0,3x = -1
0,1x = -1 / : 0,1
x = -10
  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T19:00:13+01:00
E)⅓x=3
x=9

f) -¾x=-5
-3x=-20
x=6⅔

g)¾x=-⁴/₉
x=-¹⁶/₂₇

h)0,1x=-7
x=-70


zad2.

b)2x-2=7-x
3x=9
x=3


c)10=4-2x
6=-2x
x=-3

d)-(2x-1)=4
-2x+2=4
-2x=2
x=-1

f)2t-(3t+1)=6
2t-3t-1=6
-t-1=6
-t=5
t=-5

g) -(4x)=2(3-x)
-4x=6-2x
-6x=6
x=-1

h)3(y+6)-y=2(y+9)
3y+18-y=2y+18
2y+18=2y+18
0=0

zad4.
b) 0,25x+0,4=0,35
0,25x=-0,05
x=-0,2

c)1-0,2x=-0,3x
1=-0,1x
x=-10
2010-03-09T19:02:35+01:00
Zad.1
e)1/3x=3|*3
x=9
f)-3/4x=-5|*4
-3x=-20|:(-3)
x=20/3
x=6 2/3
g)3/4x=-4/9|*4
3x=-16/9|*9
27x=-16|:27
x=-27/16
x=-1 11/16
h)0,1x=-7|*10
x=-70
zad.2
b)2x-2=7-x
3x=9|:3
x=3
c)10=4-2x
2x=-6|:2
x=-3
d)-(2x-1)=4
-2x+1=4
-2x=3|:(-2)
x=-3/2
x=-1 1/2
f)2t-(3t+1)=6
2t-3t-1=6
-t=5|:(-1)
t=-5
g)-(4x)=2(3-x)
-4x=6-2x
-2x=6|:(-2)
x=-3
h)3(y+6)-y=2(y+9)
3y+18-y=2y+18
0=0
zad.4
b)0,25x+0,4=0,35
0,25x=-0,05|:0,25
x=-0,2
c)1-0,2x=-0,3x
0,1x=-1|:0,1
x=-10