Proszę o opisanie mi Wyrobów Ceramicznych.Chodzi o to że mam zrobić tak jakby jakiś album i po prostu proszę o napisanie mi długiej odpowiedzi na ten temat.Rozwiązania krótsze niż 7 zdań będę zgłaszał do usunięcia.Od razu możecie dodać w załączniku jakieś obrazki tych wyrobów.

Proszę o szybką odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2010-03-12T13:51:05+01:00
Po uformowaniu wyroby te są wypalane lub spiekane. Nazwa pochodzi od greckiego słowa kerameoús, oznaczającego „wykonany z gliny”.

Jest to jeden z najstarszych stosowanych w Europie materiałów – najstarsze wyroby pochodzą z okresu paleolitu. Na terenie Polski pojawiły się około 6 tys. lat temu.

Do produkcji wyrobów ceramicznych wykorzystuje się:

surowce naturalne – gliny, skalenie, kwarc, kaolin;
występujące w przyrodzie lub otrzymywane syntetycznie związki chemiczne – tlenki,krzemiany, krzemki, azotki, węgliki, siarczki, borki pierwiastków chemicznych.

Odpowiednie surowce rozdrabnia się i mieli. Następnie miesza się je - na sucho lub z dodatkiem wody. Uzyskana masa jest odpowietrzana.
Często dodaje się do niej:

materiały schudzające (piasek, zmielona cegła, zmielone stłuczki wyrobów ceramicznych)
materiały te zapobiegają zniekształceniu i pękaniu wyrobów podczas ich wypału
topniki (skalenie, kreda, nisko topliwe związki sodu) - ułatwiają one zagęszczenie masy podczas wypalania.
Z gotowej masy ręcznie lub maszynowo (prasowanie, tłuczenie, odlewanie) formuje się wyroby. W zależności od rodzaju ceramiki i wyrobu jaki chcemy otrzymać można go wysuszyć przed wypałem.

Wypalanie odbywa się w specjalnych piecach, w temperaturze 900÷2000°C – w zależności od rodzaju wyrobu. Niektóre elementy wypala się raz, inne dwa razy. Można je powlec szkliwem przed pierwszym lub drugim wypałem.

Wyroby artystyczne często są zdobione farbami lub szkliwami i dodatkowo wypalane.

Pomimo zróżnicowania (materiał, sposób produkcji, temperatura wypału, rodzaj elementu) można wyodrębnić kilka podstawowych właściwości wyrobów ceramicznych:

odporność chemiczna;
odporność na działanie wysokich temperatur;
twardość;
dobre właściwości mechaniczne;
dobre właściwości elektryczne.
Niegdyś z ceramiki wyrabiano tylko naczynia i przedmioty wotywne, potem cegły, płytki i dachówki. Od chwili uprzemysłowienia produkcji wyrobów ceramicznych ich asortyment stale się zwiększa, obejmując produkty stosowane w wielu dziedzinach techniki.

Zapotrzebowanie rozwijających się dziedzin stymuluje rozwój badań naukowych nad udoskonalaniem metod produkcji i otrzymywaniem nowych tworzyw ceramicznych o specjalnych właściwościach.

Ze względu na zastosowanie ceramikę można podzielić na:

ceramikę budowlaną

płytki ceramiczne

ceramikę sanitarną

ceramikę artystyczną
ceramikę przemysłową
3 4 3