Choose the correct sentences and solve the puzzle.

1. We goed there yesterday. u
We went there yesterday. c

2. Did you see that film. o
Did you saw that film? n

3. He didn't liked Mr White. h
He didn't like Mr White. n

4. Australian people speaks German. a
Australian people speak German. f

5. What did you do last Monday? u
What do you do last Monday? p

6. My friend has twelve years. p
My friend is twelve years. s

7. I haven't got some good ideas. y
I haven't got any good ideas. e

8. They were hungry yesterday. d
They was hungry yesterday. s


Proszę też o wytłumaczenie dlaczego to a nie tamto.! ;p
Z góry b.dziękuje!;))
i ma by ć powiedziane konkretnie

1

Odpowiedzi

2010-03-09T18:56:00+01:00
Wybierz poprawne zdania i rozwiąż zagadkę.

1. Mamy ... tam wczoraj. u
Byliśmy tam wczoraj. c

2. Czy widzisz, że film. o
Czy widziałaś, że film? n

3. On nie lubił Pana White. h
Nie chciał pana White. n

4. Australian ludzi mówi po niemiecku.
Australian ludzie mówią po niemiecku. f

5. Co robiłeś w zeszły poniedziałek? u
Co zrobić w zeszły poniedziałek? p

6. Mój przyjaciel ma dwanaście lat. p
Mój przyjaciel ma dwanaście lat. s

7. Nie mam kilka dobrych pomysłów. y
Nie mam żadnych dobrych pomysłów. e

8. Byli głodni wczoraj. d
Oni głód wczoraj. s

Stego co wiem to chyba musisz wybrać właściwą formę zdania. Powodzenia