1.Podaj skutki i przyczyny wojno polsko tureckiej?
2.Jaką polityką zagraniczną usiłował prowadzic Jan III Sobieski? Dlaczego musiał zrezygnowac ze swoich planow?
3.Napisz jaki był wkład Polski w zwyciestwo pod Wiedniem, jakie korzysci przynioslo ono Polsce?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:04:30+01:00
1. Przyczyny:
-Chęć pobicia przez Turków i Polaków Mołdawii.
-Wzajemne oskarżenia o naruszanie granic.
-Najeżdżanie przez 'polskich' kozaków terenów imperium Osmańskiego i grabienie ich.
-Pomoc Habsburgom w walce z księciem Siedmiogrodu, lennikiem tureckim.
Skutki:
-bardzo duże osłabienie kraju.
-zmniejszenie liczby ludności mniej więcej o 1/3.
-opustoszenie wsi i wyludnienie miast
-skończenie z tolerancja w państwie, wygnanie arian. Oskarżenie protestantów o współpracę i sprzyjanie najeźdźcom.

2. Umiejętna polityka zagraniczna doprowadziła do zawarcia sprzymierza z Francją (poprzez małżeństwo z Marią Kazimierą),ze Szwecją w 1677 oraz z Austrią w 1683r.Na uwagę zasługują także, niestety niezrealizowane, plany odzyskania Prus. Zaś polityka wobec Turcji - chodź pełna spektakularnych sukcesów militarnych, przyniosła większe korzyści Habsburgom niż Polsce. Sobieski musiał zrezygnować ze swoich planów, ponieważ w kraju natrafił on na silny opór opozycji magnackiej, której nie był faktycznie przychylny. Mimo zatargów z tą wpływową warstwą społeczną Sobieskiemu udało się jednak utrzymać względny porządek w państwie i nie dopuścić do jego rozłamu.

3.Polski wkład w tę bitwę był ogromny. To dzięki Polskiej Husarii Turcy zostali rozbici. Zwycięstwo nad muzułmanami pozwoliło nam zasłynąć w ówczesnej Europie zachodniej. Polska po tym jakże wielkim zwycięstwie, stała się przedmurzem chrześcijaństwa, bo dzięki nam Muzułmanie nie weszli do centrum europy. Polska Husaria, zdobyła wiele cennych rzeczy w obozie wroga. Wysłano ponad 400 wozów zdobyczy do Krakowa, w których były min. broń, siodła, namioty, arrasy (rodzaj tkaniny ozdobnej), tkaniny, ubiór turecki i inne.
Jeszcze raz, pokazaliśmy Europie, że jesteśmy potęgą militarną, choć przestarzałą, to i tak trzeba się z nami liczyć.