Trzy litry soku rozlano do prostopadłościennych pojemników o ymiarach 5cm razy 5cm razy 10cm, wypełniając je do czterech piątych wysokości.
a) Jaka jest pojemność jednego pojemnika?
b) Ile napoju nalano do każdego z tych pojemników?
c) Ile było pojemników?

DAJE NAJLEPSZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-09T18:55:09+01:00

podstawa 5cm * 5cm
wysokość 10cm

1) Pojemność pojemnika : 5cm*5cm*10cm = 250cm³
2) Nalano do 4/5 wysokości, czyli: 250cm³*4/5=200cm³
3) Ilość pojemników: 3l=3000cm³. 3000cm3÷200cm³=15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:59:22+01:00
V = 5 cm x 5 cm x 10 cm = 250 cm3 - pojemność pojemnika

250 cm3 = 250 ml = 0,25 l

4/5 x 0,25 l = 0,2 l - tyle nalano do każdego pojemnika

3 l : 0,2 l = 15 - liczba pojemników

12 2 12