Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T16:22:44+01:00
Ezioro stanowi wręcz modelowy ekosystem, gdyż jest wyraźnie wyodrębnioną z otoczenia całością. W biologii za jezioro uznaje sie każdy naturalny zbiornik wodny, w którym mozna wyróżnić litoral, pelagial i profundal. Jeziora świata różnią się między sobą składem chemicznym i fizycznymi właściwościami wód, decydującymi o ich trofii (żyzności i produktywności), a co za tym idzie liczebnością oraz składem gatunkowym organizmów wodnych.
Z uwagi na trofię i skład chemiczny wyróżnia się
A)jeziora prawidłowego szeregu troficznego: ultraoligotroficzne, oligotroficzne, mezotroficzne, eutroficzne i politroficzne
B)jeziora nie pasujące do tego szeregu: dystroficzne(humotroficzne), syderotroficzne, argilotroficzne, słone itd.

mam jeszcze jedno
Właściwie należałoby osobno omawiać ekosystemy jezior rybnych i bezrybnych, osobno rozpatrywać poszczególne części jeziora: litoral, pelagial i profundal, a także osobno opisywać ekosystemy jezior oligo-, eu- i dystroficznych.
W jeziorze jak w każdym, pelnym ekosystemie występują trzy kategorie organizmów:
-producenci organizmy samożywne, a więc w wypadku jeziora glony(zarówno te jednokomórkowe jak sinice, eugleny czy bruzdnice jak i wielokomórkowe np: ramienice) i rośliny wyższe, zanurzone(moczarka, wywłócznik, rogatek, mech zdrojek), wynurzone(trzcina, tatarak, pałka, jeżogłówka, oczeret) bądź o liściach pływających(grzybienie białe, grążele żółte, )
-konsumenci organizmy cudzożywne:
a)I rzędu(pożerający producentów) np: wrotki, małe rozwielitki, larwy ryb karpiowatych, amur biały, tołpyga, nutria
b)II rzędu(pożerający konsumentów I rzędu) np: duże rozwielitki, płocie
c)III rzędu(pożerający konsumentów II rzędu) np: okoń, sandacz, szczupak, sum
d)IV rzędu(rybożercy) np: wydra, norka, czapla, kormoran, rybołów, bielik i oczywiście Pan I Władca Świata i Okolic- Homo Sapiens.
i destruenci rozkładający i mineralizujący materię organiczną do prostych związków nieorganicznych np; bakterie, grzyby, skąposzczety. Destruentów czasem nazywa się reducentami, co jest o tyle niefortunne, że destruenci raczej nie redukują swego pokarmu w sensie chemicznycm, tylko go utleniają.
Podział ten w przypadku jezior jest nieścisły, bo większość organizmó jeziornych należy do kilku kategorii jerdnocześnie(pozyskuje materię i energię z kilku pieter piramidy troficznej). Glony jednokomórkowe, choc fotosyntezują, to mogą przecież pobierać gotowe cząstki organiczne np: eugleny. Zwierzeta jeziorne są często wszystkożercami - duże okazy małża racicznicy odfiltrowują zarówne martwą materię organiczną (trypton= abioseston) jak i producentów(glony= fitoplankton), jak i konsumentów I rzędu(zooplankton, w tym larwy własnego gatunku). Kaczka krzyżówka, piżmak, karp czy rak pręgowany też nie są wybredne.
Jezioro jest ekosytemem otwartym, to znaczy częśc materii organicznej pochodzi spoza niego, z innych ekosystemów- z przepływających przez jezioro rzek, z lasów, pół i łąk wokół brzegów, a nawet z odległych mórz(tak, tak to nie żart 8) - jak w jeziorze żyją sobie węgorze, to przecież nie wylęgły sie one w tym akurat akwenie tylko przypłynęły do nas aż z Morza Sargassowego na Atlantyku) itd.
Warto wspomnieć, że niekiedy w jeziorach(jak również w innych ekosytemach wodnych) spotyka się tzw. "odwrócone piramidy troficzne" czyli układy, w których biomasa konsumentów I rzędu(roślinożerców)
przewyższa biomasę producentów. Wynika to z szybkiego namnażania sie mikroskopijnych autotrofów wodnych, jak równiez z odporności zooplanktonowych zwierząt na głód.
Pisząc o ekosystemach jeziornych warto też wspomnieć o kilku jedynych w swoim rodzaju jeziorach np: o Bajkale, Ochrydzie, Wielkich Jeziorach Afrykańskich.