Odpowiedzi

2015-01-19T07:35:47+01:00
Skutki:
1.powstanie biskupstw 
2.wzrost znaczenia Polski w Europie
3.osłabienie pozycji Niemiec 
4.oddanie się władcy pod opiekę papieża
5.likwidacja pogaństwa
6.rozwój kulturalny i gospodarczy