Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:11:57+01:00
1.
Wiązanie wielokrotne – wiązanie chemiczne między dwoma atomami, w którym bierze udział więcej niż jedna para elektronowa.
Jest to zasada ogólna

Tak brzmi zasada odnośnie węglowodorów
Wiązani wielokrotne - wiązanie podówjne lub potrójne między atomami węgla występujące w cząsteczkach związków organicznych.
2.

C3H8 - Propan

bo

12*3+1*8= 36+8 = 44

3.
C6H14

Masa C6 = 12*6 = 72
Masa H14 = 14
Całkowita masa = 86

Skład procentowy
86 - 100%
14 - x
x = 1400:86=16,27

100 - 16,27 = 83,73

83,72% - węgiel
16,28% - wodór


2010-03-09T19:16:56+01:00
1. Wiązania wielokrotne - wiązania podwójne lub potrójne miedzy atomami węgla występujące w cząsteczkach związków organocznych

2. 12n + 1(2n+1) = 44
14n = 42 /14
n = 3

C₃H₈ - PROPAN

3. C6H14 = 6*12u + 14*1u = 86
%C = 72/86 * 100% = 83,7
% H = 14/86 * 100% = 16,3