Odpowiedzi

2010-03-09T19:10:10+01:00
Ad. 1
oaza jest to taki kawałek terenu gdzie rosna drzewa i trawy. nie koniecznie musi być tam woda.

Ad. 2
Ponieważ pustynia wysusza zawartą wodę i oaza zanika

Ad. 3
noszą do swoich domów.
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:29:08+01:00
Oazy występują w miejscach, gdzie woda z rzek przenika do gruntu (oazy nadrzeczne) lub w miejscach, gdzie zwierciadło wody gruntowej znajduje się na takiej głębokości, że dosięgają je korzenie roślin. Są to tereny o bardzo bujnej roślinności na obszarze pustyń i półpustyń. Typowymi jej roślinami są palmy daktylowe i tamaryszki, dodatkowo uprawiane są m.in. owoce cytrusowe, granatowce, figowce.Jednym z największych problemów mieszkańców oaz jest duże zasolenie wody. Z tego powodu rolnicy muszą odwadniać pole ze słonej wody, a używają do tego kanałów odwadniających. W miejscach, gdzie nie ma naturalnych wypływów wody na powierzchnię, mieszkańcy budują urządzenia do czerpania wody i nawadniania pól. W okresach długotrwałej suszy w mniejszych oazach często dochodzi do wyschnięcia źródeł wody. Oaza w ten sposób zamienia się w pustynię, po czym następuje klęska żywiołowa.
12 3 12
2010-03-09T20:07:49+01:00
Oaza- teren o bardzo bujnej roślinności na obszarze pustyń i półpustyń

2 Pustynie stanowią zagrożenie dla pustyni ponieważ wysuszają teren oazy i oaza zanika

3.ludzie gospodarują wodę w oazie poprzez budowanie specjalnych systemów przechowywujących wodę
10 3 10