A)przeczytaj zamieszczone opisy,będące etapami powstania karpat i uporzątkuj je chronologicznie.

a)....Fałdowanie osadów wskutek bocznego nacisku
b)....akumulacja osadów
c)....obniżenie się dna wskutek ciężaru osadów
d)....wypiętrzenie sfałdowanych osadów i powstanie gór.

b)u podnóża Rysów na wysokości 1400metrów nad poziomem morza zanotowano temperaturę powietrza +5,2 stopni C.Jaką temperaturę powietrza odczytano na termometrze na szczycie Rysów?.
a)-1,4 stopni C
b)-2,6 stopni C
c)-5,2 Stopni C
d)+11,8 stopni C

1

Odpowiedzi

2009-10-22T20:13:14+02:00