1. Wyraź w skali Kelvina następujące temperatury:

a). 36,6 stopni Celsjusza
b). 100 stopni Celsjusza
c). 0 stopni Celsjusza
d). -20 stopni Celsjusza
e). -156 stopni Celsjusza

UWAGA: 0 kelvin = - 273,15 stopni Celsjusza

2.Wyraź w skali Celsjusza temperatury podane w skali bewzględnej:

a). 10 K
b). 273 K
c). 383 K
d). 253 K
e). 213 K3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:11:07+01:00
A). 36,6 stopni Celsjusza = 309.75
b). 100 stopni Celsjusza = 373.15
c). 0 stopni Celsjusza = 273.15
d). -20 stopni Celsjusza = 253.15
e). -156 stopni Celsjusza = 117.15

a). 10 K = 283.15
b). 273 K = 546.15
c). 383 K = 656.15
d). 253 K = 656.15
e). 213 K = 486.15
1 5 1
2010-03-09T19:11:41+01:00
1
a 309.75K
b 373.15K
c 273.15K
d 253.15K
e 117.15K
2
a -263.15 C
b 0 C
c 109.85 C
d -20.15 C
e -60.15 C
1 5 1
2010-03-09T19:14:56+01:00
1.
36,6^C=309,75K
100^C=373,15K
0^C=273,15K
-20^C=253,15K
-156^C=117,15K
2.
10K= -263,15^C
273K=-0,15^C
383K=109,85^C
253K=-20,15^C
213K=-60,15^C