Obliczyć stężenie procentowe nadlenku wodoru w wodnym roztworze o gestości 1,02 g/cm3 , wiedząc, że 1 dm3 takiego roztworu zawiera 61,2 g nadlenku wodoru.

Obliczyć stężenie procentowe tlenu rozpuszczonego w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm3 tej wody zawiera 50mg rozpuszczonego tlenu.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T19:50:23+01:00
1.
Cp=?
dr=1,02g/cm3
Vr=1dm3=1000cm3
ms=61,2g

dr=mr/Vr
mr=dr*Vr czyli mr=1,02g/cm3*1000cm3=1020g

xgs---- 100g r-ru
61,2gs---1020g r-ru
x=6g czyli Cp=6%

Albo zamiast proporcji podstawić do wzoru: Cp=ms*100%/mr czyli

Cp=61,2g*100%/1020g=6%

2.
Cp=?
Vr=1dm3=1000cm3
dr=1g/cm3
ms=50mg=0,05g

dr=mr/Vr
mr=dr*Vr czyli mr=1g/cm3*1000cm3=1000g

Cp=ms*100%/mr
0,05g*100%/1000g=0,005%