W wyniku spalania glinu w tlenie 4Al+3O₂-->2Al₂O₃ użyto 0,2 mola glinu.

Oblicz:
a)Ile gramów tlenku glinu powstało w wyniku reakcji.
b)Ile moli tlenku glinu powstało w wyniku reakcji.
c)Jaką objętość tlenu należało użyć w tej reakcji(warunki normalne)

Proszę o szczegółowe rozwiązania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:35:09+01:00
4Al + 3O2 ---> 2Al2O3
4mole Al - 3mole O2 - 2mole al2O3

nAl=0,2mola
a)
MAl2O3= 2*27g/mol+3*16g/mol=102g/mol

4mole Al --- 2*102g Al2O3
0,2mole --- x
x=10,2g Al2O3

b)
4mole Al --- 2mole Al2O3
0,2mole Al--- x
x= 0,1mola Al2O3

c)
3*22,4dm3 O2--- 2mole Al2O3
x ---- 0,1mola Al2O3
x=3,36dm3 O2