Odpowiedzi

2010-03-09T19:22:15+01:00
Kolegium biskupów sprawuje wraz z papieżem najwyższą władzę w Kościele na zasadzie kolegialności (Kolegialność w Kościele katolickim - wynikający z apostolskości Kościoła sposób sprawowania władzy w Kościele, związany z pasterską posługą biskupów w jedności z papieżem i pod jego przewodnictwem przejawiający się także w łączności biskupa z jego prezbiterium i wiernymi świeckimi.)

Kolegium kardynałów - ogół kardynałów Kościoła katolickiego, którego zadaniem jest wspomaganie papieża w kierowaniu Kościołem. Kolegium kardynałów zbiera się na konsystorzach zwoływanych przez papieża. Po wystąpieniu wakatu Stolicy Apostolskiej kolegium to zbiera się na konklawe w celu wybrania nowego papieża.