Odpowiedzi

2009-10-22T20:38:19+02:00
MgO
Mg-1,2 O-3,5
EN=3,5-1,2= 2,3 wiązanie jonowe
Cl₂
Cl-3.0
EN=3.0-3.0=0 wiązanie kowalencyjne cząsteczki homoatomowej
H₂S
S-2,5 H-2.1
EN=2.5-2.1=0.4 wiązanie kowalencyjne cząsteczki heteroatomowej