Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T20:21:23+01:00
Podstawowymi różnicami między Polskią Rzeczpospolitą Ludową a III Rzeczpospolitą Polską jest inny system polityczny. Do 1989 roku w Polsce był socjalizm, teraz mamy rządy demokratyczne. Od 1952 roku obowiązywała komunistyczna konstystucja; a więc: likwidacja władzy wkonawczej (zamiast tego Rada Państwa) i Senatu. Wtedy Polska była państwem satelickim - czyli pod protektoratem innego państwa oraz państwem egalitarnym (oznacza ujednolicenie, unifikacje). Od tej pory w Polsce obowiązywała cenzura, indoktrynacja, inwigilacja, internowanie osób związanych z opozycją. Opozycją była nieformalna i nielegalna - była 1 partia rządząca. Dopiero w 1980 roku opozycja została zarejestrowana. Inteligencja w PRL-u stanowiła tylko 3-5 % ludności. Gospodarka była centralnie sterowana. Obowiązywał też zakaz opuszczania kraju bez zgody władzy. 04.06.1989 roku odbyły się pierwsze wolne wybory i nastąpiła zmiana ustrju Polski. Także został przywrócony (i w obowiązuje w III RP) Senat, system demokratyczny, powstała nowa grupa społeczna - klasa średnia i klasa wyższa. W PRL-u władze stawiały na rozwój rolnictwa i gospodarki - klasa robotnicza najważniejszą i najpotrzebniejszą klasą społeczną w Polsce. Teraz ta sytuacja wyrównuje się.