A) Jaśmina napisała x wierszy , a Sylwia o 30% mniej.W sumie napisały już 34 wiersze.
b) Komputer kosztował x złotych. Najpierw obniżono jego cenę o 7%, a potem jeszcze o 300 zł. teraz kosztuje 2500zł.
c) W klasie liczącej x uczniów jest 12 chłopców . Dziewczęta stanowią 602% tej klasy.

Proszę o pilną odpowiedź.:**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T10:50:11+01:00
A) Jaśmina napisała x wierszy , a Sylwia o 30% mniej.W sumie napisały już 34 wiersze.
x+0,7x=34
1,7x=34
x=20
Jaśmina napisala 20stron, a Sylwia 14.
b) Komputer
kosztował x złotych. Najpierw obniżono jego cenę
o 7%, a potem jeszcze o 300 zł. teraz kosztuje 2500zł.
(x-0,07x)-300=2500
0,93x=2800
x=3010,75

c) W klasie liczącej x uczniów jest 12 chłopców . Dziewczęta stanowią 60% tej klasy.
x=12+0,6x
x-0,6x=12
0,4x=12
x=30
30-12=18
W klasie jest 18 dziewczyn.

2 5 2