Matematyka z Plusem 1
Równania i nierówności
Zad.11 str.177
a)x trzecich+1=pięc szóstych +x drugich
b)2x-3 przez 4=jedna druga +x
c)x+2 przez 9+x-1 przez 3=1
d) 2x+3 przez 5=2-x przez 3+x
e) 3x-5 przez 2- 5x-1 przez 10=0
f) x drugich = dwie piąte (4-x)-4
Proszę o rozwiązania.!
A tu są odpowiedzi.!
a)x=1
b)x=-2,5
c) x=2,5
d)x= - jedna czwarta
e) x=2,4
f) - 2 i dwie trzecie

Tak wam powinno wyjśc a ja poproszą o działania.!
Daje Naj!;**

1

Odpowiedzi

2010-03-09T19:30:14+01:00
A) x/3 +1 = 5/6 + x/2 //*6
2x + 6 = 5 + 3x
1= x

b)2x-3 przez 4=jedna druga +x //*4
2x - 3 = 2 + 4x
-5 = 2x
x = - 2.5

c)x+2 przez 9+x-1 przez 3=1 //*9

x + 2 + 3(x-1) = 9
x + 2 + 3x - 3 = 9
4x = 10
x = 2.5


d) 2x+3 przez 5=2-x przez 3+x //* 15
3(2x+3) = 5(2-x) + 15x
6x + 9 = 10 - 5x + 15x
4x = - 1
x= - 1/4


e) 3x-5 przez 2- 5x-1 przez 10=0 //*10
5(3x-5) - (5x-1) = 0

15x - 25 -5x + 1 = 0
10x = 24
x = 2,4


f) x drugich = dwie piąte (4-x)-4
x/2 = 2/5(4-x) -4
x/2 = 2(4-x)/5 - 20/5
x/2 = (8 - 2x - 20)/5
x/2 = (-12 - 2x)/5 //* 10
5x = -24 - 4x
9x = -24
x = -24/9
x = -8/3 =- 2 2/3
8 4 8