Rozwiąż zadania :))


Zad.1
Jaki jest obwód kwadratu, którego pole wynosi 81cm(kwadratowych)

Zad.2
Jakie jest pole kwadratu, którego obwód wynosi 48 cm (kwadratowych)

Zad.3
Szerokość prostokąta wynosi 12 cm . Jakie pole ma ten prostokąt, jeżeli jego długość jest 3 razy większa od szerokości.

Zad.4
Pole prostokąta wynosi 72 cm. Oblicz jego długość i szerokość, jeżeli wiadomo, że długość jest 2 razy większa niż szerokość.Piszcie całe obliczenie :))

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:21:35+01:00
Zadanie.1
P=a²
P=81cm²
a²=81cm²
a=9cm
Ob=4*a
Ob=36cm
Zadanie.2
Ob=4*a
4*a=48cm
a=12cm
P=a²
P=144cm²
Zadania3.
P=a*b
a=12cm <- szerokość
b=3a=36cm <- długość
P=12cm*36cm=432cm²
Zadanie.4
P=a*b
a <- szerokość
b=2*a <- długość
P=72cm²
2*a*a=72cm²
a²=36cm²
a=6cm
b=12cm
2010-03-09T19:24:12+01:00
Zad.1
P=81cm
P=a²
a²=81|*√
a=9
obw=4*a=4*9=36cm

zad.2
Obw=48cm
Obw=4*a
4a=48|:4
a=12
P=a²=12²=144

zad.3
12*3=36
a=12
b=36
P=2*a+2*b=2*12+2*36=24+72=96

zad.4
P=72cm
a-szerokość
2a-długość
72=2a+a
3a=72|:3
a=24

24-szerokość
2a=2*24=48
48-długość
2010-03-09T19:51:28+01:00
Zad.1
9*9=81cm kw.
4*9=36
zad2
48:4=12
12*12=144cm (kwadratowych)
zad3
12*3=36
36*12=432cm kw.
zad4
P=72
P=a*b
a=x
b=2*a
P=72cm kw.
2a*a=72cm kw.
72cm kw.:a:2a
a=6cm
b=12cm