Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:28:07+01:00
Stary ład - jest to zrobienie czegoś po staremu tak jak kiedyś było.

Konstytuanta - (z francuskiego assamble constituante – zgromadzenie ustawodawcze, od łacińskiego constituo – ustalać, ustanawiać), zgromadzenie.

Prawa obywatelskie – konstytucyjnie zagwarantowane prawa obywatela danego państwa, których celem jest ochrona jego interesów.

Prawo wyborcze - ogół norm prawnych regulujących proces wyborów i ustalania ich wyników.Najczęściej termin "prawo wyborcze" (właściwie: prawa wyborcze) stosowany jest jako uprawnienie do głosowania. Wyróżnia się wówczas czynne i bierne prawo wyborcze.

2 3 2