Odpowiedzi

2010-03-09T19:32:44+01:00
Jest troche tych czasowników ale z tego co wiem to nie wszystkie trzeba umieć

arise arose arisen - powstawać, pojawiać się
awake awoke awoken - budzić się
be was been - być
bear bore borne - nosić, rodzić
beat beat beaten - bić
become became become - zostawać
befall befell befallen - przytrafić się, spotykać
begin began begun - zaczynać, zacząć
behold beheld beheld - ujrzeć
bend bent bent - pochylić się
beset beset beset - dreczyć, prześladować
bet bet bet - zakladać się
bind bound bound - przywiązywać
bite bit bitten - gryźć, kąsać
bleed bled bled - krwawić
blow blew blown - dmuchać
break broke broken - tłuc, połamać
breed bred bred - hodować
bring brought brought - przynosić
build built built - budować
burn burnt burnt - palić, spalać się
burst burst burst - rozrywać
buy bought bought - kupować
cast cast cast - rzucać
catch caught caught - łapać
choose chose chosen - wybierać
come came come - przychodzić
cost cost cost - kosztować
creep crept crept - skradać się
cut cut cut - kroić
dig dug dug - kopać
do did done - robić
draw drew drawn - rysować
dream dreamt dreamt - snić
drink drank drunk - pić
drive drove driven -jechać
dwell dwelt dwelt - mieszkać
eat ate eaten -jeść
fall fell fallen -upaść
feed fed fed -karmić
feel felt felt -czuć
flee fled fled -uciekać
fling flung flung - rzucać
fly flew flown - lecieć
forbid forbade forbidden - zakazywać
forecast forecast forecast - przewidywać
forget forgot forgotten - zapominać
forgive forgave forgiven - wybaczać
forsake forsook forsaken - porzucać
freeze froze frozen - mrozić
get got got - dostać
give gave given - dawać
go went gone - iść
grind ground ground- kruszyć
hang hung hung - wisieć
hang hanged hanged - zawieszać
have had had - mieć
hear heard heard - slyszeć
hide hid hidden - skrywać
hit hit hit - uderzać
hold held held - trzymać
hurt hurt hurt - skrzywdzić, zranić, sprawiać
keep kept kept - trzymać, zachowywać
kneel knelt knelt - klękać
know knew known - wiedzieć, znać
lay laid laid - kłaść, położyć
lead led led - prowadzić
lean leant leant - skłonić się, opierać, przechylić
leave left left - wychodzić
lend lent lent - pożyczać (komuć)
let let let - pozwalać
lie lay lain - kłamać, leżeć
light lighted lighted - zapalać
lose lost lost - gubić
make made made - robić
mean meant meant - oznaczać, mieć na myśli
meet met met - spotkać się
mistake mistook mistaken - pomylić
mow mowed mown - kosić
must had to had to - musieć
pay paid paid - płacić
put put put - klaść, wsadzić
quit quit quit - zrezygnowac
read read read - czytać
rid rid rid - uwalniać, oczyścić
ride rode ridden - jeździć konno
ring rang rung - dzwonić
rise rose risen - rosnać
run ran run - biec
saw sawed sawn - piłować, rżnąć
say said said - mówić
see saw seen - widzieć
seek sought sought - szukać, aportować
sell sold sold - sprzedawać
send sent sent- wysylać
set set set - przygotowywać, ustawić
sew sewed sewn - szyć
shake shook shaken- trząść, wstrząsnąć
shear sheared shorn - strzyc
shed shed shed - rozsiewać, lać, rozlać
shine shone shone - świecić, zabłysnąć
shoot shot shot - wystrzelić, strzelać
show showed shown - pokazywać
shrink shrank shrunk - kurczyć się
shut shut shut - zamykać
sing sang sung -spiewać
sit sat sat - siadać
sleep slept slept - spać
slide slid slid - - pośliznąć się
sling slung slung zawieszać, podwieszać
slit slit slit - rozciąć, poderżnąć
smell smelt smelt - pachnieć
sow sowed sowed - siać, zasiać
speak spoke spoken - mówić
speed sped sped - pędzic, jeździć (z dużą prędkością)
spell spelt spelt - przeliterować
spend spent spent - wydawać (pieniądze), spędzać czas
spill spilt spilt - rozlewać
spin spun spun - snuć, wirować, obracać
spit spat spat - pluć, napluć
spoil spoilt spoilt - uszkadzać, psuć, zepsuć
spread spread spread - rozkladać
spring sprang sprung - sprężynować
stand stood stood - stać
steal stole stolen - kraść
stick stuck stuck przyklejac(się)
sting stung stung - kłuć
stink stank stunk - śmierdzieć
stride strode stridden - kroczyć
strike struck struck - strajkować, walić, uderzać
strive strove striven - dążyc do czegoć, usiłować
swear swore sworn- klnąć
sweep swept swept zamiatać
swell swelled swollen - spuchnąć, obrzęknąć
swim swam swum - pływać
swing swung swung- huśtać się, machać czymś
take took taken - brać
teach taught taught - uczyć (kogoś)
tear tore torn - drzeć
tell told told - mówić, powiedzieć
think thought thought - myśleć
throw threw thrown - rzucać
thrust thrust thrust - pchać, atakować, napierać
tread trod trodden - stąpać, chodzić po czymś
wake woke woken - budzić się
wear wore worn - mieć na sobie, ubierać
weave wove woven - przmykac
weave wove woven - tkać, wplatać
weep wept wept - płakać
win won won - wygrać
wind wound wound - owijać, nawijać
wring wrung wrung - wyciskać, ściskać czyjeś ręce
write wrote written - pisać
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:37:40+01:00
Become became become - stawać się
begin began begun-zaczynać (się)
break broke broken-łamać, psuć
bring brought brought- kupować
catch caught caught- łapać
choose chose chosen-wybierać
come came come-przychodzic
cost cost cost- kosztowac
do did done-robić
dream dreamt dreamt-śnić
drink drank drunk - pić
drive drove driven- jezdzić, prowadzić auto
eat ate eaten -jeść
fall fell fallen- upadać
feel felt felt-czuć(się)
find found found-znajdować
fly flew flown-latać
forget forgot forgotten-zapominać
get got got-dostawac
give gave given- dawać
go went gone-iść,jechac
have had had-mieć
hear heard heard-słyszeć
hit hit hit-uderzać
hurt hurt hurt-ranić
keep kept kept-(za)trzymać
know knew known-wiedziec
learn learnt learnt-uczyc sie
leave left left-zostawiać
lose lost lost-gubić
make made made-robić
meet met met-spotykać
pay paid paid-płacic
put put put-kłaść
read read read-czytać
ride rode ridden-jezdzic (na)
ring rang rung-dzwonić
run ran run-biegac
say said said-mowic
see saw seen-widziec
sell sold sold-sprzedawac
send sent sent-wysyłac
shine shone shone-świecic
sing sang sung-spiewac
sit sat sat-siedziec
sleep slept slept-spędzac
stand stood stood-stać
sting stung stung- (u)żądlić
swim swam swum-pływać
take took taken-brac
teacg taught taught-uczyc kogoś
tear tore torn-rozdzierac
tell told told-powiedziec,opowiadac
think thought thought-myslec
throw threw thrown-rzucac
understand understood understood- rozumiec
wake woke woken-budzić sie
wear wore worn-nosic
win won won-wygrywac
write wrote written-pisać
myslę ze to sa wszystkie bynajmniej ja tyle mam w książce :)
prosze o najj
1 5 1