Choose the correct sentences and solve the puzzle.

1. We goed there yesterday. u
We went there yesterday. c

2. Did you see that film. o
Did you saw that film? n

3. He didn't liked Mr White. h
He didn't like Mr White. n

4. Australian people speaks German. a
Australian people speak German. f

5. What did you do last Monday? u
What do you do last Monday? p

6. My friend has twelve years. p
My friend is twelve years. s

7. I haven't got some good ideas. y
I haven't got any good ideas. e

8. They were hungry yesterday. d
They was hungry yesterday. s


Proszę też o wytłumaczenie dlaczego to a nie tamto.! ;p
Z góry b.dziękuje!;))
i ma by ć powiedziane konkretnie

2

Odpowiedzi

2010-03-09T19:34:34+01:00
1. We went there yesterday. c - druga forma czasownika 'go' to 'went' a nie 'goed'

2. Did you see that film. o - bo w pytaniach w past simple stosuje się bezokolicznik czyli w tym przypadku 'see'

3. He didn't like Mr White. n - bo w przeczeniach w czasie past simple stosuje się bezokolicznik (konstrukcja: didn't + infinitive)

4. Australian people speak German. f - w czasie present simple w 3 osobie l. poj. do czasownika dodajemy końcówkę '-s', ale 'people' - 'ludzie' to liczba mnoga, więc czasownik jest bez żadnych upiększeń :)

5. What did you do last Monday? u - jeśli pytamy o przeszłość to stosujemy czas past simple z operatorem 'did'

6. My friend is twelve years. s - konstrukcja, którą trzeba po prostu znać :) jeśli mówimy o wieku stosujemy is (jest) a nie has (ma).

7. I haven't got any good ideas. e - jeśli mamy w zdaniu przeczenie (haven't = have not) to stosujemy 'any'. Gdyby było to zdanie twierdzące (np. I have got some good ideas) - wtedy stosujemy 'some'. 'Any' stosujemy też w pyatniach (Have I got any good ideas?")

8. They were hungry yesterday. d - was/were - 'być' w czasie przeszłym. 'Was' stosujemy do 1 i 3 os. l. poj (I, She/He/It), natomiast 'were' do reszty (You, we, they)

Mam nadzieję, że pomogłam :) a hasło to CONFUSED - zmieszany, zdezorientowany
2010-03-09T19:39:57+01:00
1.We went there yesterday. c
2.Did you saw that film? n
3.He didn't liked Mr White. h
4.Australian people speaks German. a
5. What did you do last Monday? u
6.My friend has twelve years. p
My friend is twelve years. s

7.I haven't got any good ideas. e

8. They were hungry yesterday. d