1. Minister wojny w Księstwie Warszawskim .
2. Minister spraw zagranicznych Francji podczas kongresu wiedeńskiego .
3. Państwo , w którym wprowadzono zasadę wiecznej neutralności .
4. Władca Rosji uczestniczący w kongresie wiedeńskim .

1

Odpowiedzi

2010-03-10T07:52:27+01:00
1.Ministrem wojny w tym okresie był Józef Poniatowski.

2.Ministrem Spraw Zagranicznych był Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord.

3.Szwajcaria.

4.Aleksander I Romanow.